fbpx
מטבחי חוץ
077-9977744

תקנון

תקנון אתר www.alumex.co.il

מבוא

1.1.המבוא לתנאי השימוש באתר מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2.האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.השימוש ו/או הביקור באתר זה יעשה בכפוף לתנאים והוראות תנאי שימוש, כדלהלן.

1.4.משתמשי האתר נדרשים לקרוא את תנאי השימוש באתר בקפידה בטרם יעשו בו שימוש.

1.5.רשאי לעשות שימוש באתר זה רק מי שהינו כשיר לכך משפטית.

1.6.אין לעשות באתר או באמצעותו של האתר, כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

1.7.הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של משתמש האתר.

1.8.משתמש האתר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש באתר לאדם אחר כלשהו.

1.9.אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

1.10.משתמש האתר מבין כי שימוש שיעשה באתר זה , בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, כדי לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלי האתר ו/או הפרויקטים באתר ו/או פגיעה בצדדים שלישיים, תחשוף את משתמש האתר לתביעות אזרחיות ע"י בעלי האתר ו/או צדדים שלישיים, זאת ע"פ הוראות הדין.

1.11.החברה רשאית בכל עת ע"פ שיקול דעתה הבלעדית לשנות תקנון זה.

1.12.אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן,התשמ"א-1981(להלן: חוק הגנת הצרכן) והתקנות אשר הותקנו מכוחי ככל שהן חלות על האתר( להלן: ההוראות) למעט מקרים בהן ניתן להתנות על הוראות כאמור והתאיר כאמור בוצע במסגרת פעילות האתר אם במפורש או המשתמע.

2.פרטיות

2.1.פרטי משתמש האתר ישמרו באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

2.2.בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ותנאי השימוש באתר, משתמש האתר ראשי לעיין בפרטים שהוזנו על ידו והנשמרים באתר זה.

2.3. יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, רשאי משתמש האתר לבקש מבעלי האתר להסיר מידע אישי המצוי באתר והקשור למשתמש האתר.

2.4.פרטי משתמש האתר הנשמרים באתר, נעשים לשם יצירת התקשורת עם משתמש האתר.

2.5.מלבד האמור בסעיף  2.4 לעיל,  אם יאשר משתמש האתר קבלת תוכן שיווקי, יכול, אך לא חייב, כי ישלח למשתמש האתר מידע שיווקי.

2.6.יובהר, כי למשתמש האתר תהא אפשרות לבקש מבעלי האתר את הפסקת שליחת המידע השיווקי.

2.7.בעלי האתר מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטים השמורים באתר, אלא למטרות האמורות בסעיפים 2.4– 2.1 לעיל.

2.8.יובהר, כי בעלי האתר יעשו ככל האפשר כדי להימנע ממסירת פרטיו האישיים של משתמש האתר לצדדים שלישיים שאינם קשורים ו/או נוגעים למטרה שלשמה נמסרו הפרטים בעת הכניסה לאתר, אלא אם כן יהיו בעלי האתר מחויבים לעשות כן ע"פ הדין.

2.9. בעלי האתר נוקטים באמצעי אבטחה לשם הגנת פרטי הלקוחות ע"י אבטחת השרת בו מאוחסן אתר האינטרנט. למען הסר ספק יובהר, כי הואיל והאתר אינו מסחרי, אין בו אמצעי אבטחה מסחריים כגון" ssl".

2.10. עוד יובהר, כי אין באפשרות בעלי האתר למנוע פריצות לאתר ע"י גורמים זרים ומכאן שקיימת אפשרות לחשיפת המידע המוזן על יד משתמש האתר לגורמים שלישיים.

2.11.בנסיבות האמורות לעיל, משתמש האתר מצהיר כי מובן לו שלבעלי האתר אין אפשרות להגן באופן מוחלט מחשיפת משתמש האתר בפני גורמים זרים.

2.12.באם יבוצעו שינוים באתר הנוגעים למדיניות הגנת הפרטיות, בעלי האתר יפרסמו על כך הודעה בעמ' הראשי של האתר ( עמ' הבית של האתר).

3.קניין רוחני

3.1.  כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בפרויקטים באתר ו/או סימני המסחר המזוהים עם הפרויקטים באתר ו/או הדגמים של הפרויקטים באתר ו/או זכויות עיצוב הפרויקטים באתר ו/או האלמנטים הגרפים של הפרויקטים באתר אשר מוצגים באתר, בין היתר, באמצעות תמונות ו/או הסודות המסחריים וכל המופיע באתר זה (להלן:"הקניין הרוחני") הינם בבעלות בלעדית של בעלי האתר.

3.2.התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של בעל האתר הינו אסור.

3.3.אין להעתיק, לפרסם, לשנות, לשכפל, להפיץ, להדפיס, למכור, לשווק ולתרגם מידע כזה או אחר מהאתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר, ללא קבלת הסכמה של בעל האתר.

 

4.אחריות על התכנים המופיעים באתר

4.1.בעל האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג הינו מעודכן , מדוייק ושלם. יחד עם זאת יתכנו טעויות במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.

4.2.מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפואמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ בהיבטי עיצוב פנים , הלבשת בתיםוכל תחום אחר.

4.3.המידע המופיע באתר משקף את דעתו של בעל האתר, ואינו מתיימר להציג את מגוון הדעות הקיימות בתחום

4.4לבעלי האתר, או למי מטעמם, אין כל אחריות במישרין או בעקיפין לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר זה.

5.שינויים בתנאי השימוש באתר

5.1.בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות, בכל עת, את תנאי השימוש באתר זה, תוך עשיית מאמצים ליידע את משתמשי האתר על שינוי בתנאי השימוש.

6.התיישנות, דין ושיפוט

6.1.על התקון זה יחולו חוקי מדינת ישראל.

6.2.בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה בין במישרין ובין אם בעקיפין, תחול סמכותו השיפוטית של בית המשפט במחוז תל-אביב יפו.

7.שירות לקוחות

 7.1.לגבי כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט טכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל הנציגים בחנות במייל או באמצעי הקשר המפורטים בדף "צור קשר" באתר זה. נציגיי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה,כניסה לאתר והשימוש בו.

כל זכויות היוצרים בתקנון זה שמורים ומוגנים.  אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בתקנון.

 

 

השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשרו עכשיו: 077-9977744

    השאירו פרטים
    השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
    התקשרו עכשיו: 077-997-7744