fbpx

תנאי הזמנה למטבחי Alumex

תנאי הזמנה למטבח חוץ

  1. מועד האספקה המבוקש יהיה בהתאם לבקשת הלקוח ולא פחות מ 21 ימי עבודה מיום קבלת התשלום בחברת פורמקס . במידה והתשלום יבוצע בהמחאות , אספקת המטבח תבוצע רק לאחר פירעון המלא .  

  2. במקרה של ביטול הזמנה, ייגבו דמי טיפול של 15% –  במידה ויבטל הלקוח כ 21 ימים לפני מועד האספקה יגבו כ %50 מסך ההזמנה – במידה ויבטל הלקוח כ 10 ימים לפני מועד ההתקנה יחוייב הלקוח במלוא הסכום ללא אפשרות החזר.

  3. טפסי האחריות למוצרים משלימים למטבח החוץ (כדוגמת הגריל ויתר המוצרים) מגיעים יחד עם המוצר הרלוונטי.

  4. אחריות לגוף ארון, כיור וברז, והמשטח העליון הינה ל 3 שנים מלאות האחריות תקפה לנזקי מים, ושמש ומנגנוני המטבח. (יש לעיין בתעודת אחריות לשימוש נכון במטבח חוץ מבית אלומקס)

  5. ברכישת משטח עליון דגם COMPACT יש לוודא כי בזמן החיתוך על גבי המטבח ישתמש הלקוח בקרש חיתוך למניעת פגיעה במשטח העליון.

  6. הלקוח אחראי לוודא כי כל ההכנות הנדרשות להתקנת המטבח לרבות ניקוז / מקור מים / גז / חשמל מבוצעות עד ליום ההתקנה

  7. במידה והלקוח ידחה את מועד האספקה הסופי לתקופה שלא תעלה על 10 ימים לא יגבה כל תשלום נוסף, במידה ומועד הדחייה יעלה על 10 ימים ישולם עבור כל יום אפסון כ 40 ש”ח.

  8. על הלקוח לוודא כי המטבח אותו רכש מתאים למידות במרפסת/בגינה וכי אין כל עצם או מכשול  כזה או אחר בשטח המיועד להתקנת המטבח לתאריך ההתקנה שנקבע על ידי החברה

  9. הובלה עד קומה 1 באחריות החברה – מעבר לקומה 1 על הלקוח לדאוג למנוף/מעלית תואמת.

  10. זמן התקנת המטבח הינו בין שעתיים ל 4 שעות בממוצע – על להיות נוכח בכל זמן ההתקנה בקרבת מקום ולאשר את ההתקנה בסיומה ואת קבלת כלל המוצרים הנלווים.

שם הלקוח ____________  חתימת הלקוח ____________ 

תאריך אספקה למטבח חוץ  ____________________

אנו מודים לך שבחרת במטבחי Alumex – מטבחים שהם בחוץ –  מבית פורמקס תעשיות עץ בע”מ